help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper webbanvändare

Allmänt

Under Egenskaper och fliken Allmänt kan du ändra/lägga till information om en webbanvändare.

Egenskaper-webbanvandare

Du kan också ändra lösenord på en användare genom att klicka på Ändra lösenord.

Detta alternativ är enbart synligt om du har aktiverat att webbanvändare får logga in på webbplatsen

Filken Grupper

Här kan du ser vilka grupper användaren är med i.

Här kan du ser vilka grupper användaren är med i

Fliken Rättigheter

Här kan du se vilka rättigheter en användare har på webbplatsen. I detta exempel så visas det att Anna Eriksson har redaktörsroll på webbplatsen. Du kan också se vilka rättigheter som ingår i rollen Redaktör.

Markerar du en annan sida så visas vilka rättigheter användaren har på den sidan.

Vill du ge användaren en annan roll? Då får du gå till egenskaper på sidan och sedan behörigheter.

Vill du ändra rättigheterna i en roll? Då får du gå till Roller på webbplatsinställningar.

Rättigheter

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?