help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till SharePoint-länktyp

Lägg till länktyper

SharePoint-länktyp

Namn

Här fyller du in ett namn som används internt i Sitevision på länktypen. Detta namn visas i länkdialogen.

SharePoint-webbplats

I listan visas de webbplatser som är tillagda som webbplatser i SharePoint-inställningarna.

Dokumentbibliotek

Här väljer du ett dokumentbibliotek (som du också ställde in när du ställde in SharePoint-webbplats).

Denna funktion kräver att du har licens för SharePoint.

När du har lagt till en länktyp dyker den upp i länkdialogen bland övriga länktyper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?