help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till VFS-länktyp

VFS lanktyp

VFS-länktyp

VFS är en koppling till ett filsystem som inte ligger i Sitevisions filarkiv.

Namn

Här fyller du in ett namn som används internt i Sitevision på länktypen. Detta namn visas i länkdialogen.

URL

URL till det filarkiv som ska visas. Efter att du lagt till url:en, klicka på knappen "Kör verifieringstest" för att kontrollera att adressen är korrekt. 

Kontroll av VFS

För att lägga upp en VFS-länktyp krävs behörigheten Hantera VFS.

När du har lagt till en länktyp dyker den upp i länkdialogen bland övriga länktyper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?