help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till punktlista - Behörighet

Här kan du ställa in vilka roller som ska ha tillgång till punktlistan.

Behörigheter

Roller

Kan användas av alla roller

Väljer du detta alternativ så kan vem som helst använda denna punktlista.

Kan endast användas av följande roller

Väljer du detta alternativ visas en lista med alla de roller som finns på webbplatsen. Välj den roll eller de roller du önskar ska få tillgång till punktlistan.

I detta exempel är det endast rollerna Administatör som har tillgång till punktlistan.

Du kan inte sätta behörigheter på standarpunktlistan som följer med i Sitevision utan enbart på egna punktlistetyper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?