help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till RSS-källa

För att lägga till en ny RSS källa klickar du på länken Lägg till ny RSS-källa. En ny vy visas:

Lägg till Rss-källa

Beskrivning

Här fyller du i ett namn på RSS-källan som används internt i SiteVision.

Adress till RSS kompatibel källa

Här fyller du i adressen till en RSS-källa. Se till att inte få med några extra mellanslag i adressen. Kontrollera också att adressen är en riktig adress till en RSS-källa. Det kan du göra genom att klistra in adressen i en webbläsare, det ska då visas ungefär som nedanstående exempel:

Exempel på hur RSS kan visas i webbläsare

Tidsintervall för att kontrollera om källan ändrats (minuter)

Här kan du ställa in hur ofta källan ska uppdateras. Standard är 30 minuter.

Töm cache om förbindelsen med källan förloras

Denna kan du fylla i om du inte får kontakt med källan så tömmer den sig själv och sidan visar ingenting. Fyller du inte i denna och förbindelsen med källan förloras visas "gamla nyheter".

För att hitta adresser till externa RSS källor kan du exempelvis söka på "RSS" på Google

Vill du exportera dina egna nyheter som RSS gör du dessa inställningar i nyhetsmodulen.

Visa RSS-nyheterna

För att visa nyheterna från RSS-källan, så ställer du in detta i nyhetsmodulen. Under fliken Arkiv väljer du en RSS-källa istället för ett vanligt nyhetsarkiv.

Sitevision har stöd för att visa följande:

  • title
  • description
  • pubDate
  • source
  • link (eller guid om link saknas)
  • enclosure (type måste vara "image/", då försöker vi extrahera bilden)

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?