help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa urval

För att se vad en viss grupp svarat i resten av enkäten väljer du Visa urval. Exempelvis om du bara är intresserad av de som utförde garantiarbete på bilen så bockar du i den rutan och klickar på knappen Visa urval.

Skärmdump på visa urval

Då visas bara svaren för de arton personer som valt detta alternativ. Totalt har 40 personer svarat på enkäten men nu visas enbart hur de 18 personer som valt alternativet "Garantiarbete" svarat på frågorna:

Skärmdump på uval "Garantiarbete"

Det går sedan att fortsätta att göra urval. Är du intresserad av vad de deltagare som tycker att helhetsomdömet är Utmärkt gällande Garantiarbetet tycker om övriga frågor bockar du i rutan till höger om alternativet. Då visas vad de fem deltagare som tycker att helhetsomdömet är utmärkt (gällande besök som rör Garantiarbete) har svarat på övriga frågor:

När du vill återgå till alla svar klickar du på knappen Ta bort urval.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?