help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Relativa mått

Måttenheterna em, rem och procent är relativa, det vill säga de anpassar sig vid förstoring/ förminskning (zoomning) av en webbsida. Relativa mått är att föredra då de ger ökad tillgänglighet för exempelvis synskadade.

För marginaler och avstånd bör em användas, istället för procent, eftersom em ger korrekta förhållanden mellan olika delar av webbsidan.

BODY

BODY ligger till grund för alla andra formatmallar på webbplatsen. BODY följer med som standard vid skapande av nya webbplatser och är inställd på 1 em som standard (motsvarar 16 px).

Nya webbplatser

Vid skapandet av en ny webbplats är BODY inställd på relativa mått (förinställd på 1em). Övriga fyra formatmallar, som följer med, är inställda på procent med BODY som utgångspunkt. För övriga formatmallar som skapas (rubrik-, tecken- och styckeformatmallar) sätts procent som måttenhet.

Exempelvis:

Använd följande formel för att räkna om pixlar till relativa mått (em).

måttet i pixlar / 16 (konstant) / BODY = em

Måttet i pixlar: 11 px
BODY: 0,7 em

11/16/0,7 ≈ 0,98em

11 pixlar motsvarar alltså 0,98 em

Inget mellanslag mellan 0.75em. Använd punkt, inte kommatecken.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?