help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arkivera en formatmall

Genom att dubbelklicka på en formatmall i formatmallslista så öppnar du vyn för att ändra din formatmall.

Formatmallar

Längst ner i vänsterspalten under "Användning" kan du välja att "Arkivera" din formatmall. Arkiverade formatmallar är inte tillgängliga i formatmallsväljare och kommer inte att inkluderas i Sitevisions CSS-fil.

Arkivera formatmall

En Arkiverad formatmall kommer inte längre att vara tillgänglig i formatmallsväljare och kommer inte att inkluderas i Sitevisions CSS-fil. Utseende kommer att påverkas på de ställen där formatmallen just nu används.

Om du arkiverat en formatmall så kommer den flytta från dina formatmallar till "Arkiverade formatmallar". Du kan när som helst återställa din formatmall igen genom att klicka på "Återställ"

Arkiverade formatmallar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?