help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till formatmall - Länkar

Här väljer du hur formatmallens länkar ska bete sig. Om du inte gör några länkinställningar visas länken med samma inställningar som formatmallen.

Generella länkinställningar

Understrukna länkar

Bocka i rutan för att ge formatmallen understrukna länkar. Detta är mer eller mindre standard på webben.

Länkar, lägg till formatmall

Inställningar för länktillstånd

Det finns fem olika länktillstånd:

Gör inställningar för obesökta länkar. Välj färg och om den ska vara understruken eller inte.

Använd egen fär för besökta länkar (a:visited)

Välj färg för länkar som besökaren redan varit på.

Använd en egen inställning då muspekaren är över länken (a:hover)

Gör inställningar för hover effekter. Välj färg och om den ska vara understruken eller inte.

Använd egen inställning för fokuserade länkar (a:focus)

Gör inställningar för de länkar som ska ha fokus när en sida första laddas. Välj färg och om den ska vara understruken eller inte.

Använd en egen inställning för aktiva länkar (a:active)

Gör inställning för länkar som är "nedtryckta".Välj färg och om den ska vara understruken eller inte.

Inställningar länkar

Inställningar för länkar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?