help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till formatmall - Allmänt

Här gör du inställningar för hur formatmallen ska se ut:

Lägg till formatmall, allmänt

Redaktionell information

Namn

Här fyller du i ett namn för formatmallen. För att ändra namnet, klicka i namnfältet och fyll i ett nytt namn.

Beskrivning

Här kan du välja att fylla i en beskrivning exempelvis "Första rubriken på sidor". Denna text kommer att visas som alternativtext när du för musen över denna formatmall i en modul.

Formatmallstyp

Typ

Här anger du om formatmallen ska kodas som en rubrik, ett stycke eller en teckenformatmall.

 • Stycke <p> - Anger teckenformateringen för ett helt stycke text.
 • Rubriker <h1-h6>- Anger att texten är en rubrik.
 • Enstaka tecken <span> - Anger teckenformateringen för enstaka ord och/eller tecken i ett stycke.
 • Nedsänkta tecken <sub> - För nedsänkt text.
 • Upphöjt tecken <sup> - För upphöjd text
 • Källkod <code> - För programkod

Stycke

Vid skapande av en ny formatmall är typen styckeformatmall förvald eftersom det är den vanligaste typen.

Formatmallar som anges som styckeformatmallar kommer innefattas av html-taggen <p> (paragraf) i koden.

Om du ändrar ett ord i ett textstycke till en formatmall som är märkt som en styckeformatmall så kommer hela stycket att påverkas och använda denna formatmall.

Rubriker

Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att i koden ange vilken rubriknivå en rubrik tillhör. Även den hierarkiska ordningen för användningen av rubriknivåerna är viktig.

Det går att välja sex olika nivåer av rubriker där h1 är den högsta och h6 är den lägsta i hierarkin. Det innebär att en rubrikformatmall som sätts som h1 används som huvudrubrik. En rubrikformatmall som sätts som h2 används som underrubrik osv.

Primär rubriknivå

Det går att ha flera olika rubrikformatmallar för samma nivå på en webbplats. Exempelvis kan det finnas behov av tre olika underrubriker. Ange då med hjälp av kryssrutan vilken av de tre rubrikformatmallarna som ska vara primär, det vill säga den som ska användas vid inklistring och matchning av text med korrekta rubriknivåer från Word.

Endast en primär rubriknivå kan anges per rubriknivå. Om flera formatmallar inom samma rubriknivå sätts som primära kommer den senast ibockade användas.

Det finns kortkommandon för rubrikformatmallar. De kan användas i text- och tabellmoduler.

CTRL + 1 För att få rubriknivå 1
CTRL + 2 För att få rubriknivå 2
CTRL + 3 För att få rubriknivå 3
CTRL + 4 För att få rubriknivå 4
CTRL + 5 För att få rubriknivå 5
CTRL + 6 För att få rubriknivå 6
CTRL + 0 För att återgå till den formatmall som ligger högst upp bland alla formatmallar (normalt brödtext).

I de fall flera formatmallar finns för samma rubriknivå gäller kortkommandot för den rubrikformatmall som ligger överst i listan.

Tecken

En teckenformatmall anger teckenformateringen för enstaka ord och/eller tecken i ett stycke.

Det finns fyra olika teckenformatmallar där <span> är den som är vanligast förekommande: <span>, <sub>, <sup> och <code>.

Utseende

Typsnitt

Här kan du välja mellan typsnitten Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman och Verdana. Dessa är så kallade webbsäkra typsnitt vilket innebär att de flesta användare har dessa typsnitt på sina datorer.

Utseende formatmallar

Vill du använda ett annat typsnitt så kan du fylla i det i rutan själv. Observera att du måste fylla i hela namnet exempelvis "Trebuchet MS". Eftersom detta typsnitt inte finns som standard på alla datorer är det bra att lägga till fler namn på typsnitt, separerade med kommatecken.

Om du har lagt till ett eget typsnitt på panelen Webbfonter så visas det också i listan.

Färg

Här väljer du formatmallens färg. Här visas de färger som är uppsatta under färger.

Om du har bockat i rutorna Använd typsnitt/färg från tema så kan du inte göra inställningar för typsnitt och färg under utseende på formatmallen. Istället visas texten Typsnitt/Färg ärvs från tema.

Storlek

Du har möjlighet att ange en textstorlek i procent, em, rem eller pixlar. Av tillgänglighetsskäl rekommenderas att du använder en relativ storlek, det vill säga procent, em eller rem. Då kommer besökare ha bättre möjlighet att påverka textens storlek efter behov. Följande enheter finns att välja:

 • % - procent av body. Standard är 100%.
 • em - relativt mått som utgår från det omslutande elementets textstorlek.
 • rem - relativt mått som utgår från det omslutande rotelementet (HTML-taggen) 
 • px - fast mått, ska inte användas om du ska bygga responsiv webb

Det går att skriva in önskad storlek. Som standard föreslås 100%.

Radavstånd

Här ställer du in formatmallens radavstånd. Inherit innebär att radavståndet ärvs från omslutande element. Inherit är förvalt som standard. Följande finns att välja i listan:

 • Inherit
 • normal (120%)
 • 1.3

Fet/kursiv

Här väljer du ytterligare inställningar för formatmallen.

 • Fet - Bocka i alternativet för att ge formatmallen fet stil.
 • Kursiv - Bocka i alternativet för att ge formatmallen kursiv stil.

Textstorlek förhandsgranskning

Tidigare har det varit problem i vissa webbläsare vid användning av måttet rem i förhandsgranskningen av en formatmall och i formatmallsväljaren. Texten har blivit överdrivet stor. Om du använder rem som mått så kan du nu välja att ange vilken textstorlek du vill ha på förhandsgranskningen i pixlar. På detta sätt kan du ha kontroll över hur webbläsarna väljer att visa formatmallen.

Marginaler

Här görs inställningar av marginaler för rubrik- och styckeformatmallar. Använd med fördel ett relativt mått som em eller procent. Det ger en marginal som ser likadan ut oavsett om webbsidan förstoras eller förminskas (zoomas).

Marginal upptill

För inställning av marginalen ovanför textstycken eller rubriker.

Marginal upptill, första element

För inställning av marginal ovanför de textstycken eller rubriker som ligger överst i en textmodul.

Den här inställningen görs för att bibehålla marginaler mellan moduler.

Marginal nertill

För inställning av marginalen nedanför textstycken eller rubriker.

Marginal nertill, sista element

För inställning av marginal nedanför de textstycken eller rubriker som ligger nederst i en textmodul.

Den här inställningen görs för att bibehålla marginaler mellan moduler.

Om marginalerna lämnas med inställningen <Ej inställd> tar webbläsarens egna inställningar över. Sätt värdena till 0 px (noll) om inga marginaler önskas för formatmallen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?