help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till formatmall - Behörigheter

Vissa formatmallar bör användas med försiktighet. Här kan du ange vilka, för webbplatsen uppsatta roller, som ska få tillgång till formatmallen ute på sidorna och i modulerna.

Bocka i den/de roller som ska ha tillgång till formatmallen. Standardinställningen är "Kan användas av alla roller".

Behörigheter

Roller

Här kan du välja alternativen:

  • Kan användas av alla roller- Färgerna finns tillgängliga för alla.
  • Kan endast användas av följande roller - Då visas de roller som finns uppsatta på webbplatsen som en lista. Välj de roller du vill ska få behörighet till färgen.

Moduler

Att bestämma vilka formatmallar som ska användas i olika moduler underlättar valet av formatmall för redaktörerna. Det kan vara bra att göra en begränsning för en formatmall som exempelvis endast används i menyerna. Det är dock smidigare att behörighetsstyra formatmallarna på roller istället för moduler.

Här kan du välja alternativen:

  • Kan användas av alla moduler - Färgerna finns tillgängliga i alla moduler.
  • Kan endast användas i följande moduler - En lista med alla moduler visas. Välj de moduler du vill ska få behörighet till färgen.
  • Kan inte användas i följande moduler - En lista med alla moduler visas. Välj de moduler du INTE vill ska få behörighet till färgen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?