help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontrollera rubriknivåer för innehållsförteckning

För att skapa en innehållsförteckning så måste du använda rubriker som är uppsatta som primära H1-H6. För att vara säker på att exempelvis "Underrubrik" är av typen primär H1-H6 kan du kontrollera det under webbplatsen.

1. Högerklicka och välj Webbplatsinställningar -> Utseende -> Formatmallar.
2. Markera exempelvis underrubrik och välj ikonen Ändra formatmall till höger. .
3. På fliken Allmänt kontrollerar du Formatmallstyp:

Typ Rubrik

Typ ska vara Rubriknivå 1-6 samt att dessa måste vara ikryssade som primära. Innehållsförteckningen visar enbart primära rubriknivåer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?