help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till röst

Lägg till röst

Allmänt

Språk

Välj språk i listan.

För att det ska fungera med olika språk krävs det att du har en språklicens hos ReadSpeaker.

Röst

Välj vilken röst som språket ska läsas upp med. Som standard har de olika språken olika röster.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?