help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Registrera app i Azure AD

Förkrav

Registrera app i Azure AD


1. Logga in på Azure Management Portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

2. Klicka på Azure Active Directory i den vänstra menyn och därefter på App
Registrations.Klicka på fliken Applications och därefter på Add längst ned på sidan.

3. Klicka på Add

4. Välj ett namn för applikationen (exempelvis Foretaget) och välj Web application and/or web
API. I rutan för Sign-On URL skriver ni in följande:
http://[domän för er sitevisionsida]/sharepoint-oauth2

5. Anteckna värdet för Application ID eller Program ID. Detta värde behöver anges i SiteVisions webbplatsinställningar som Client Id.

6. Klicka på Reply URLs. Kontrollera att värdet i Reply URL stämmer överens med det
värde som angavs i Sign-On URL. Lägg dessutom till följande Reply URL för samtliga
sekundära domäner till er SiteVision:
http://[adressen till er sitevisionsida]/sharepoint-oauth2

7. Klicka på Keys. Skapa en Client Key genom att namnge nyckeln samt välja giltighetstid
för nyckeln i dropdown-listan. Klicka därefter på Save.

Efter att du sparat inställningarna visas den Client Key som nu genererats. Anteckna
detta värde, det behöver anges i webbplatsinställningar.

Värdet för Client Key visas enbart vid detta tillfälle, det går inte att återvända
och hämta värdet på nytt senare. Vid behov så får istället en ny Client Key skapas.

Om någon annan giltighetstid än Never expires används behöver en ny
Client Key genereras och inställningarna i Sitevision uppdateras innan den föregående
expirerar. Sätt en påminnelse för att komma ihåg denna åtgärd.

8. Klicka på Required Permissions och därefter på Add. Klicka på Select an API och
därefter på Office 365 SharePoint Online och sedan Select.

9.Under Delegated Permissions, välj följande behörigheter:
- Read and write items in all site collections
- Read and write user files
Klicka därefter på Select

10. Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?