help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till webbplats

Lägg till webbplats

Webbplats

Namn

Fyll i namn som används i Sitevision.

Sökväg

Sökvägen ska vara tom om du inte använder undersiter.

Om du använder undersiter ska du fylla i sökvägen från serveradressen till dokumentbiblioteket.

Exempel om du har en undersite som heter undersite1:

<severadress>/undersite1/SitePages/home.aspx. Då är sökvägen undersite1.

Exempel om du har en under-undersite som heter ytterligaresite:

<severadress>/undersite1/ytterligaresite/SitePages/home.aspx. Då är sökvägen undersite1/ytterligaresite

Utloggning från Sitevision innebär inte att du blir utloggad från SharePoint.

Om du använder OAuth2 så krävs Windows Server 2012 R2 ADFS eller senare (gäller för installationer on-prem). Det är även ok med Azure AD för de som använder SharePoint Online

Dokumentbibliotek

Klicka på länken Lägg till dokumentbibliotek för att lägga till ytterligare ett dokumentbibliotek.

Alla de dokumentbibliotek du har lagt till listas här sedan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?