help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Importera

Import

Sva-filen är en kopia av en Sitevision webbplats som skapas via en export. Sva-filen kan importeras på en ny eller på samma Sitevisionserver.

Importera

Arkiv (sva-filer)

I listan visas de sva-filer som finns på servern. Har du exempelvis gjort en export från samma server så finns den filen här. Om filen du vill importera inte finns i listan, klicka på Lägg till arkiv så får du ladda upp en fil.

Skriv över befintlig information

Om du väljer att kryssa i "Skriv över befintlig information" kommer den informationen som återfinns i sva-filen att skriva över eventuell existerande information på servern. Kryssar du inte i rutan kommer du få en dubblett av webbplatsen på servern och det skapas upp nya id-nummer för sidor, moduler, metadata, bilder mm.

Om du har skapat egna skriptlösningar som hänvisar till vissa id-sidor eller liknande är det viktigt att rutan "Skriv över befintlig information" är ikryssad för att du vill att webbplatsen ska ha samma id-nummer. Dock kanske du inte kan importera den på samma server för att du inte vill skriva över en befintlig webbplats.

Inkludera användargenererad data

Vid import av en sva-fil som innehåller användargenererad data är kryssrutan "Importera användargenererad data" förikryssad. Följande information inkluderas som användargenererad data:

 • svar på enkäter, frågeformulär och webbanmälningar
 • betyg
 • bokningar
 • favoriter
 • prenumeranter
 • sidkommentarer
 • meddelanden

För webbplatser i sva-filen där Social Collaboration är aktiverat inkluderas även följande som användargenererad data:

 • sociala användare
 • gruppsidor
 • etiketter
 • notifieringar
 • gilla    
 • kommentarer  
 • tidslinjeinlägg
 • bilder och filer
 • meddelanden


Kryssrutan "Inkludera användargenererad data" är endast tillgänglig om sva-filen innehåller användargenererad data.

När importen är klar kan du uppdatera trädet i navigatorn genom att högerklicka på serverobjektet. Din importerade webbplats kommer då att visas längst ner i strukturen.

Inkludera datakällor

Om du bockar i denna ruta så följer både datakällor (Data storage) och data med.

Om du inte bockar i denna ruta och du använder datakällor på din webbplats, då inkluderas själva datakällorna men dom är då helt tömda på data.

Flera sva-filer

Stora webbplatser kommer delas upp i flera sva-filer. Antalet filer beror på storleken på webbplatsen. Filerna har filändelsen .sva, .s01, .s02 osv. Vid import måste samtliga filer importeras.

Klicka på Lägg till webbplatsarkiv, se ovan, och markera och lägg till samtliga filer du fick vid exporten. Filerna kommer läsas in i tur och ordning. När alla filer är uppladdade kommer webbplatsen visas i listan under Importera sidor.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?