help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mapp

Mappar används för att skapa struktur och gruppera sidor.

Klicka på Skapa ny i sidolisten för att skapa en ny mapp. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner där du väljer Mapp. Ge mappen ett namn och klicka på OK.

skapa ny mapp exempelbild

Mappen har nu skapats. Ikonen nedan visas i navigationsträdet tillsammans med namnet på mappen.

ikon mapp exempelbild

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?