help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Strukturobjekt

Strukturobjekt använder du för att exempelvis visa en eller flera sidor på flera olika ställen på webbplatsen på ett enkelt sätt. De fungerar ungefär som "länkad modul" fast det för sidor, istället för att visa endast en modul visas hela sidan. Ge struktursidan ett namn och peka ut källan (originalsidan).

Med dessa strukturer kan du plocka ihop en alternativ navigering genom att peka ut befintliga sidor med struktursidor och på så sätt bygga upp en hel delgren för utvalda sidor som exempelvis bara gäller studenter.

Samma publiceringregler gäller för dessa sidor som för vanliga, dvs att namnet du ger sidorna visas i menyer osv. Det går inte att redigera innehållet på en struktursida då den bara speglar en annan sida som ligger någon annanstans på webbplatsen.

Strukturobjekt som kan skapas är:

  • Struktursida - pekar ut en befintlig webbsida
  • Strukturlänk - pekar ut en befintlig länk
  • Strukturmapp - pekar ut en befintlig mapp

1. Klicka på Skapa ny för att skapa ett nytt strukturobjekt. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner där du väljer Strukturobjekt.

Fyll i namn på strukturobjektet och klicka OK.

exempelbild skapa strukturobjekt

Källa

2. Välj vad du vill basera strukturobjektet på genom att klicka på den.

exempelbild välj strukturobjekt

Information

Metadatavärden ärvs inte med från originalsidan automatiskt utan tanken är att struktursidan kan ha egna metadatavärden. Om du vill att strukturobjektet ska ärva källans metadatavärden kan du ställa in detta här.

  • Använd källans metadata: Hämtar alla metadatavärden från källsidan. Även metadatafält som i sin tur hämtar värden från systemvärden omfattas med andra ord av detta.
  • Använd information om skapad och ändrad från källan: Hämtar Skapad datum, Skapad av, Senast ändrad datum, Senast ändrad av från källan.
  • Använd information om språk och publicering från källan: Hämtar Publiceringsdatum, Publicerad av, Senast publiceringsdatum, Senast publicerad av och Språk från källan.

3. Klicka OK och publicera. Strukturobjektet har nu skapats. Ikonen nedan visas i navigatorn tillsammans med namnet på struktursidan.

Arv av metadata

Om källsidan ärver ett metadatavärde kommer även struktursidan ha ett arv. Men vid arv av metadata kommer inte metadatavärdet ärvas från källsidan utan från den ovanförliggande sidan, alltså utifrån struktursidans placering.

ikon struktursida

Under en strukturmapp eller struktursida kan du bara lägga andra strukturmappar/-länkar/-sidor.

SEO- sökmotoroptimering

Sökmotorer gillar i regel inte duplicerat innehåll och sådan information ges lägre "sökpoäng" (hamnar längre ned i sökresultat). Om sidan dock via en sk canonical aktivt berättar att innehållet är duplicerat och var originalet finns så bibehålls informationens "sökpoäng".

Sitevision skriver automatiskt ut en canonical-tagg i sidans HTML-kod som berättar var originalinformationen (dvs "Källa" i bilden ovan) finns.

Om en strukturobjekt inte visas i sökresultat så blir det en <meta name="robots" content="noindex, nofollow" />" och då skrivs heller ingen canonical ut.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?