help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppmapp

En gruppmapp används för att hålla grupper i Social Collaboration. Alternativet finns endast om Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen.

exempelbild skapa gruppmapp

Klicka på Skapa ny i sidolisten för att skapa en ny gruppmapp. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner där du väljer Gruppmapp.

Ge Gruppmappen ett namn och klicka på OK.

En gruppmapp skapas i sidstrukturen.

ikon för gruppmapp i navigatorn

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Skapa gruppmapp"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?