help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till inmatningsfält - textfält

Här kan du välja olika typer av fält:

 • Textfält - ett inmatningsfält i text. Kan exempelvis användas för att ange om du vill ha specialkost vid en konferens.
 • Kryssruta - en kryssruta om du exempelvis vill bocka i att du godkänt ett villkor eller för att bli mottagare av ett nyhetsbrev
 • Skriptfält -  ett fält där du kan skapa upp saker med hjälp av skript.
Välj typ av inmatningsfält

Textfält

Detta inmatningsfält med textfält används om du exempelvis vill lägga till fler textfält för telefonnummer, titel, mobil osv.

Textfält

Exempel på textfält

Exempel med textfält Telefon

Exempel med textfält Telefon

Beskrivning

Det namn som visas på detta inmatningsfält under Användarinformation.

Katalogattribut

Här väljer du ett attribut i listan. Du kan bara använda de attribut som finns i schemahanteraren i Sitevision. Attributen skiljer sig mellan olika kataloger. Följande attribut följer schemat för InetOrgPerson som de flesta kataloger stödjer (eDirectory, OpenLDAP etc).

 • givenName (förnamn)
 • sn (efternamn)
 • mail (e-postadress)
 • title (titel)
 • mobile (mobil)
 • telephonenumber (telefon)
 • description (beskrivning)

Om du använder en egen objektklass kan du även använda dessa attribut här.

Obligatoriskt

Om detta inmatningsfält ska vara obligatoriskt så bockar du i denna ruta.

Flerradigt

Om inmatningsfältet ska kunna ändras på flera rader så bockar du i denna ruta. Annars är inmatningsfältet enbart en rad.

Administratörsfält

Denna kryssruta bockar du i om enbart administratörer ska kunna se och ändra detta fält.

Validering

Här kan du välja att validera fälten det vill säga se till att rätt sak är ifyllt i fälten, exempelvis E-postadress.

 • Ingen validering - Om denna är ikryssad så kommer inte att fältet att valideras. Det vill säga du kan fylla i vad som helst i fältet. Detta är standardinställningen.
 • E-postadress - Om denna är ikryssad så får du ett reguljärt uttryck för att kontrollera att fältet innehåller bland annat @ och punkt för att bekräfta att det är en korrekt e-postadress.
 • Reguljärt uttryck - Vill du validera andra fält får du fylla i ett reguljärt uttryck själv.

  Syntax för reguljära uttryck i Java
  Introduktion till reguljära uttryck i Java


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?