help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till inmatningsfält - skriptfält

Detta inmatningsfält med skriptfält används om du själv vill bestämma hur utseendet på inmatningsfältet ska se ut och bete sig.

Efter att du valt Skriptfält visas följande inställningar:

Inmatning skriptfält

Delfrågor

Här lägger du till delfrågor genom att klicka på länken Lägg till delfråga.

Namn

Det namn som visas på detta inmatningsfält under Användarinformation.

JavaScript

Hanterar utskiften av inmatningsfältet med hjälp av JavaScript.

Velocity

Hanterar utskiften av inmatningsfältet med hjälp av Velocity.

Använd JavaScript för validering

Hanterar validering av inmatade värden.

Utvecklarhjälp för skriptfrågan

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?