help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

3.4 Consider using relative lengths instead of absolute in frameset.

Översättning

Använd relativa snarare än absoluta enheter i kodningens attributvärden (attribute values) och i formatmallarnas egenskapsvärden (property values).

Innebär

Ett exempel är att använda 'em' eller en procentsats för att ange typsnittsstorlekar och marginaler i CSS, i stället för 'pt' eller 'mm', som är absoluta måttenheter.

Relativa mått för formatmallar

Relativa mått i mallar

Central inställning att em ska visas i avståndsväljarna istället för px

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?