help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Versionshantering på en mapp i filarkivet

Versionshantering kan du göra både per fil och på en hel mapp i filarkivet. Om du aktiverar versionshantering på en mapp i filarkivet så får du även, förutom bocken för att aktivera versionshantering, även fram knappen "Aktivera versionshantering för alla underliggande filer och mappar..." Klickar du på den så aktiveras versionshantering för samtliga filer och mappar i den strukturen.

När du har aktiverat versionshantering på filen så visas ytterligare information om filen.

Versionshantering filer

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?