help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarfält

Modulen Användarfält används för att visa information om användare. Om modulen används för att visa information för den inloggade användaren och något av användarfälten kan redigeras så visas en "Redigera" knapp.

Exempel på utseende då en användare befinner sig på egen profilsida

Användarfält utan redigeraknapp

Användarfält med redigeraknapp

Användarfält med redigeraknapp

Inställningar för hur användarfält ska fungera görs via centrala inställningar på webbplatsen. Utseende och vilka användarfält som ska vara synliga görs via modulens inställningar.

Redigera

Vid redigering fyller du i värdena på de fält du vill förändra och trycker "OK". Om något av fälten är konfigurerade att validera det ifyllda värdet, och det ifyllda värdet inte är korrekt ifyllt, så kommer ett felmeddelande att visas.

Exempel på redigering av Användarfält

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?