help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper, Panelen Länkmål

Panelen Länkmål hittar du via Egenskaper på en länksidan. I inställningen pekar du ut en källa till vilken länksidan ska leda. Du kan välja mellan flera olika länktyper.

Egenskaper på länksida

Länktyp

Väl mellan någon av de länktyper som som finns.

Läs mer om panelen länkmål

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?