help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till dekoration - Behörighet

Under fliken Behörighet har du möjlighet att behörighetsstyra både dekorationer och CSS-regler så att de enbart kan användas av utvalda roller.

Behörigheter på dekoration

Välj först om dekorationen eller CSS-regeln ska användas av alla roller eller endast av utpekade roller. Om du vill begränsa behörigheten till utvalda roller måste du själv peka ut vilka roller som ska ha åtkomst till dekorationen.

Behörighetsroll på dekoration

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?