help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Datakällor

Här visas hur många poster du har tillgång till på webbplats samt de datakällor du faktiskt har på din webbplats.

Panelen Datakällor

Datakällor är inte avsedd för lagring av binärdata i någon form (t.ex. via base65-encoding då vi indexerar data).

Allmänt

Här visas maximalt antal poster. 1 000 poster per webbplats ingår i de flesta paketeringar med undantag för Cloud 1 och Sitevision CMS (Licens) och här kan du se hur mycket av dessa du har använt. Det går att köpa till extra poster som är paketerade i 10 000 poster. Kontakta er säljkontakt om du vill köpa mer. Vem som är er säljkontakt finner du på din profilsida på Mina Sidor.

Datakällor

Här visas alla de datakällor du har på din webbplats med information om antal poster, skrivskydd och när senaste mätningen gjordes.

Beskrivning av varnings- och felmeddelanden

Om du överskrider de 1 000 poster som ingår så blir du notifierad om detta via mail. Du får då ta bort poster ur datakällan alternativt utöka din licens för fler poster.

OBS! Det finns en begränsning av lagringsutrymmet och att det är du som användare som har ansvar att övervaka och se till att nyttjandet inte överskrider de gränser som finns.

Om du överskrider gränserna och inte vidtar åtgärder på de varningsmail som skickas ut, så kommer funktioner på din webbplatsen sluta att fungera för besökare!

Alla meddelanden skickas via e-post till följande mottagare:

 • Webbplatsansvarig på respektive webbplats
 • Cloudansvariga på respektive webbplats (enbart för kunder i Sitevision Cloud)
 • Serveransvarig

De finns tre olika steg vid överutnyttjande av datamängd.

Steg 1: Varning om att lagringsutrymmet håller på att ta slut (75% till 100% nyttjandegrad)

 • Vid en nyttjandegrad på mellan 75% och 100% skickas ett varningsmeddelande om att lagringsutrymmet håller på att ta slut.
 • Meddelandet skickas en gång i veckan så länge nyttjandegraden är mellan 75% och 100%.
 • När lagringsutrymmet tar slut kan inte mer data läggas till. Detta kommer medföra att funktionalitet på webbplatsen kommer att påverkas och eventuellt sluta att fungera.
Nära maximala gränsen

Steg 2: Lagringsutrymmet har tagit slut och lagringar av ytterligare data kommer att stängas av (100% till 150% nyttjandegrad)

 • Vid en nyttjandegrad på mellan 100% och 150% skickas ett felmeddelande om att kunden överskridit sitt maximalt tillåtna lagringsutrymme.
 • Meddelandet skickas varje dag så länge nyttjandegraden är mellan 100% och 150%.
 • I meddelandet framgår det att lagring av ny data kommer att stängas av om inte datamängden minskat Inom 7 dagar eller att licensens utökas så att ytterligare lagringsutrymme tillåts. Detta kommer medföra att funktionalitet på webbplatsen kommer att påverkas och eventuellt sluta att fungera.
 • I meddelandet framgår det att lagring av ny data omedelbart kommer att stängas av om nyttjandegraden når 150%.
 • I meddelandet framgår det hur kunden ska gå tillväga för att åtgärda problemet.

OBS! Funktioner på din webbplatsen kommer sluta fungera för besökare ifall åtgärd ej vidtas!

maximalt antal poster överskridet

Steg 3: Lagringsutrymmet har tagit slut och lagring av ny data är avstängd (>150% nyttjandegrad)

 • Vid en nyttjandegrad på över 150% stängs lagring av ny data av och ett felmeddelande skickas. Detta kommer medföra att funktionalitet på webbplatsen kommer att påverkas och slutar att fungera.
 • Meddelandet skickas varje dag så länge som lagring av ny data inte är möjlig.
 • I meddelandet framgår det hur kunden ska gå tillväga för att åtgärda problemet.

OBS! Funktioner på din webbplatsen kommer sluta fungera för besökare ifall åtgärd ej vidtas!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?