help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Länkkontroll

Här kan du göra inställningar för Länkkontroll.

Redaktörsmeny med artikelgenvägar

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar".

Länkkontroller

Kontrollera interna länkar vid publicering

Här väljer du om du vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en intern länk är sönder (exempelvis ligger i papperskorgen) så får du ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället.

Kontrollera externa länkar vid publicering

Här väljer du om du vill slå på länkkontroll vid publicering. Om en extern länk är sönder (exempelvis en felaktig adress, en server som inte fungerar) så får du ett meddelande om detta redan vid publiceringstillfället.

När du har kryssat i båda/någon av dessa kryssrutor så sker alltid en länkkontroll vid publicering. Om det finns felaktiga länkar på sidan så visas det i publiceringsdialogen:

Schemalagd länkkontroll

Det går att ställa in att systemet automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Detta gör du genom att bocka i denna ruta. Ett ny vy visa där du får ange när dessa länkkontroller ska ske:

Skärmdump på schemalagd kontroll

Starttid

Här anger du när schemakontrollen ska starta. Fyll i datum i fältet eller klicka på kalenderikonen för att välja datum i en kalender. Fyll i tiden i fältet eller klicka på klockikonen för att välja tidpunkt från en lista.

Upprepning

Välj upprepning i listan. Det finns följande intervall att välja på:

  • En gång
  • Varje timme
  • Varje dag
  • Varje vecka
  • Varje månad

Mottagare vid länkkontroll

Här bestämer du vem som ska få e-postmeddelandet med rapporten från länkkontrollen. Som standard är webbplatsansvarig ikryssad. Det finns följande val:

  • Serveransvarig - den adress som är uppsatt under Egenskaper för server -> Meddelande
  • Webbplatsansvarig - den adress som är uppsatt under Webbplatsinställningar -> Allmänt -> Adresser.
  • Senast publicerad av - E-postadress från den som senaste publicerade sidan.
  • Redaktörer - E-postadress från ett systemvärde eller ett användarmetadata. De metadata som uppfyller kraven visas i listan.
  • Annan e-postadress - Valfri adress som du fyller i textfältet.

Ett e-postmeddelande kommer att skickas till angivna adresser innehållande en lista över felaktiga länkar.

Mottagare

E-postmeddelandet som skickas ut från länktestet använder det språk som finns uppsatt på webbplatsen.

Om du ställer in kontroll av interna/externa länkar vid publicering så rekommenderar vi att du tilldelar redaktörerna behörigheten "Publicera med trasiga länkar". Ibland är länkarna korrekta men servern som du länkar till kanske är nere. Då kan det vara bra att redaktörerna ändå får publicera sidan.

Exkluderande länkadresser

Här kan du lägga till externa länkar som ska exkluderas av länkkontrollen. Exempelvis kanske du får länkfel av en länk med ett annorlunda protokoll men som du vet är korrekt. Då kan du lägga till länken på webbplatsen så att redaktörerna slipper få länkfel vid publicering av en sådan länk.

Lägg till exkluderad länkadress

För att lägga till en extern länk som ska exkluderas, klicka på länken Lägg till exkluderad länkadress så öppnas en ny vy.

Kontrollera direkt

Kör kontroll

Klicka på knappen Kör länkkontroll nu om du vill ha en kontroll av länkar på en gång, inte schemalägga en rapport.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?