help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Bäst före

Under panelen Bäst före kan du aktivera en påminnelse att se över sidinnehållet en viss tid efter att sida blivit publicerad.

Här kan du ställa in att Bäst-före alternativet alltid är ikryssat vid publicering för att påminna redaktörer att uppdatera sidan.

Från och med när du gör denna inställning kommer redaktörerna få ett bäst-före datum som förslag i publiceringsdialogen. Om rutan inte är ikryssad behöver redaktörerna aktivera funktionen manuellt på de sidor där funktionen önskas.

Observera att respektive sida behöver ompubliceras, efter att Bäst före aktiverats, för att funktionen ska bli aktiv och påminnelser skickas ut.

Bäst före panelen

Bäst före

Bäst före automatisk förvald vid publicering

Bocka i rutan för att alternativet Bäst före alltid ska vara ikryssat vid publicering av en sida. Inställningen väljer datum utifrån antal månader som kryssas i. Välj en månad för att ange Bäst före-datum till en månad från publiceringsdatum.

Om Bäst före-datum redan är angett på en sida kommer detta datum stå kvar (systemet föreslår alltså inte ett nytt datum) men du kan manuellt ändra datumet vid ompublicering av sidan.

Mottagare av bäst före-notifiering

Här ställer du in vem/vilka som ska få notifieringen. Ställer du inte in något här går notifieringen till den som senast publicerade sidan. Om den som publicerade sidan inte har någon e-postadress angiven i katalogen går notifieringen till den e-postadress som är uppsatt som webbplatsansvarig.

För att lägga till en mottagare, klicka på länken Lägg till mottagare så visas en ny vy.

Vem får påminnelsen?

Sitevision går igenom listan uppifrån och ner. Det är endast en av ovanstående som får påminnelsen, såvida inte fler mottagare anges i mottagar-listan under Webbplatsinställningarna -> Bäst före.

* Om användaren som Sitevision hittar som "Inställd mottagare" eller "Publicerare" är borttagen eller inaktiverad kommer Sitevision gå vidare i listan.

Antal månader

Här ställer du in hur många månader du vill ska vara förvalt för en notifiering. Standardinställningen är 6 månader.

(Notera att antal månader är ett förslag. Den som publicerar sidan kan justera datumet.)

Flytta fram bäst före-datum vid publicering

Denna ruta kan du bocka i om du vill att datumet flyttas fram automatiskt om du publicerar om en sida som redan har ett bäst före-datum satt.

Automatisk förlängelse

Det är förvalt på "Ställ in tidpunkt manuellt" och där står det datumet som var förinställt. Välj automatisk förlängning om du vill lägga på 6 månader ytterligare (eller hur många antal månader som är förinställt under Bäst före panelen).

Om ingen ny publicering av sidan sker, efter att påminnelsetiden passerat, kommer sidan inte längre ha en aktiv påminnelse och utskick upphör.

E-post

Ämne

Här fyller du i det du vill ska stå i mejlets ämnesrad. Standardtexten är "En sida behöver ses över".

Innehåll

I denna velocity-mall fyller du i vad du vill att det ska stå i mejlet som går ut.

Återställ till standard

Klicka på denna knapp om du vill återställa till standardinnehållet i mejlet.

E-post-meddelandet med länk till sidan

Det finns två länkar i Bäst-före-mejlet som skickas ut, "Länk till sidan" och "Länk för att redigera sidan".

Länk till sidan:

Om du har behörighet att granska med inte redigera kan du använda den här länken för att komma till sidan som behöver ses över. Redigeringsläget öppnas inte.

Länk för att redigera sidan:

Om du vet att du har behörighet att redigera sidan kan du följa den här länken. Då kommer du direkt in i redigeringsläget.

E-postmeddelande med länk till sidan

Hjälp med egna skriptlösningar ingår inte i supporten.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?