help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Etiketter

Etiketter hjälper dig att hålla koll på innehåll som kan finnas både på webbsidor, aktivitetsflöden, filer och bilder.

Etiketter

Teknisk information

Visa etiketter i sidans källkod

Här går det att skapa metataggar i html med etiketter.Du kan välja att slå av/på detta samt välja vilket namn du ska ha på metadatataggen keywords, category eller välja eget namn.

Etikettgrupper

En etikettgrupp är ett sätt att strukturellt berätta vilka etiketter som ska finnas under en viss delgren. Om du enbart vill ha en typ av etiketter på hela webbplatsen så skapar du en etikettgrupp som heter ”Hela webben” eller liknande.

Om du vill ha olika möjligheter till etiketter på exempelvis olika avdelningar eller under nyhetsartiklar skapar du upp sådana etikettgrupper här. Klicka på knappen Lägg till etikettgrupp för att skapa en ny etikettgrupp. Sedan fyller du på med valbara värden i respektive etikettgrupp.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera etiketter"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?