help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Webbarkivering

För offentliga verksamheter, exempelvis kommuner, landsting och myndigheter, ställs höga krav på att arkivera information som du publicerar.

Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur statliga myndigheter ska arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under denna panel aktiverar du webbarkivering och ser slutförda arkiveringar.

Webbarkivering gör att du får bättre kontroll på arkiveringar som sker, samt att du kan arkivera utifrån personalisering på webbplatsen. Enbart publicerat material tas med i webbarkiveringen!

Webbarkivering

Schemalagd arkivering

Använd schemalagd arkivering

Bocka i rutan Använd schemalagd arkivering för att schemalägga en webbarkivering.

 • Upprepning - Här går det att välja hur ofta webbplatsen ska arkiveras. Det finns tre förbestämda intervall:
  • Varje år - Arkiveringen görs den första i första varje år (ex. 2019-01-01)
  • Varje månad - Arkiveringen görs den första varje månad (ex. 2019-02-01)
  • Varje vecka - Arkiveringen görs första dagen i veckan (ex. språk svenska - Arkivering sker måndag)

 • Arkivera som användare - Här kan du välja med vilken användare du vill arkivera webbplatsen som. Det finns tre val:
  • Användare - Här väljer du en användare och då arkiveras webbplatsen utifrån den användaren gällande dess behörigheter och eventuella personaliseringar på webbplatsen.
  • Anonym - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som inte är inloggad. Det vill säga den tar enbart med publika sidor.
  • Extraktor - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare med full behörighet som kan se allt. Då tar den med alla vyer som finns. OBS! Den tar inte med stängda grupper och bara de öppna grupper som den har access till.

Opublicerade eller avpublicerade sidor följer aldrig med i arkiveringen.

När du klickar på Lägg till så öppnas ett nytt fönster där du får välja en av de tre valen:

Val av användare

Klicka därefter på OK. Nu går det även att se det schemalagda jobbet i schemahanteraren under servern. Jobbet kommer att köras under nattetid. Om du har startat fler jobb så kommer de att utföras i ordning och en i taget.

Manuell arkivering

Vill du ha en webbarkivering vid ett tillfälle behöver du inte ställa in schemaläggning utan du väljer vilken användare du vill arkivera som och klickar sedan på Starta arkivering.

Det finns tre val för arkivera som användare

 • Användare - Här väljer du en användare och då arkiveras webbplatsen utifrån den användaren gällande dess behörigheter och eventuella personaliseringar på webbplatsen.
 • Anonym - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som inte är inloggad. Det vill säga den tar enbart med publika sidor.
 • Extraktor - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare med full behörighet som kan se allt.

När du klickar på Starta arkivering visas följande meddelande:

Meddelande om att arkivering är startad

Om något går fel med arkiveringen, exempelvis att användaren eller katalogen är borttagen, går det ett mail till webbplatsansvarig och serveransvarig om detta.

Slutförda arkiveringar

Här visas en lista på de arkiveringar som är slutförda.

Färdiga arkiveringar

När status är OK går det att klicka på raden för att få mer information om vad som har arkiverats:

Slutförda arkiveringar

Du kan också ladda hem arkiveringen här genom att klicka på länken Ladda ned. Arkiveringen ligger kvar max 30 dagar.

Resultatet av arkiveringen

Resultatet av arkiveringen hamnar i form av en tar.gz under <webbplatsadress>/webdav/webarchive/

Arkiveringen sparas under 31 dagar innan den tas bort från <webbplatsadress>/webdav/webarchive/. Så ladda ner tar.gz-filen innan tidperioden är slut. Görs det en ny arkivering inom dessa 31 dagar så tas den äldsta arkivering bort.

Om du har valt schemalagd veckovis arkivering så ligger arkiveringen kvar i 7 dagar innan den ersätts av nästa veckoarkivering.

Det går bara att ha en arkivering sparad av varje intervall samtidigt. Skapar du en ny så ersätts den tidigare.

Din gz-fil öppnar du på en fristående webbserver.

En webbarkivering utgår alltid från root. Om du laddar upp webbarkiveringen till sin FTP exempelvis "public_html/webbarkivering/" så kommer filerna laddas fel.

Om arkiveringen inte har status OK och något har gått fel så står det ett felmeddelande om detta i serverloggen. Det kan exempelvis vara om det är slut på disk eller minne för att utföra arkiveringen.

Du kan också se en status per webbsida om denna sida är arkiverad eller inte och vilken tidpunkt den är arkiverad.

Exkludera modul och skapa ersättningstext

För att exkludera en modul går du till Egenskaper på modulen och väljer Inställningar. Under Webbarkivering kan du bocka i Exkludera modul vid arkivering. Då får du upp kryssrutan Använd egen ersättningstext och där kan du skriva ett meddelande som kommer visas på de moduler som inte är med i HTML-exporten.

En webbarkivering resulterar i statiska HTML-sidor som du kan öppna i din webbläsare med hjälp av en webbserver. Webbplatsens utseende bevaras precis som den såg ut vid tillfället då arkiveringen gjordes.

Du får med allt innehåll, så som strukturen, menyer, bilder och dokument, men utan interaktiva funktioner. De dynamiska funktionerna kommer alltså att synas men inte fungera. Därför bör du exkludera alla dynamiska moduler så att extraktionen blir en fungerande statisk webbplats. 

Dynamiskt innehåll som bör exkluderas vid webbarkivering

Följande dynamiskt innehåll bör alltså exkluderas.

 • Allt med fält som du kan fylla i/formulär, exempelvis:
  • Formulär
  • Sökmoduler
  • Inloggningsruta
 • Alla moduler som visar dynamiskt innehåll, exempelvis:
  • Aktivitetsflöde
  • Iframe
  • Bokning
  • A-Ö modulen som visar olika innehåll beroende vilken bokstav du klickat på.
 • Webappar från Marketplace eller egenutvecklade, exempelvis:
  • Tyck till
  • Intranätssök, egna dynamiska appar
 • Alla social landningssidor, exempelvis:
  • Profilsidan
  • Visa-gruppfiler-sidan.

En landningssida är EN sida - men den presenterar olika innehåll beroende på vem som besöker den. Eftersom det inte går att exkludera hela sidor så får du gå in och exkludera separata moduler.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbarkivering" samt licens för Webbarkivering (fd HTML-export). 

Det krävs 20 GB ledigt diskutrymme för att kunna hantera webbarkivering

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?