help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen SEO

Här kan du ställa in diverse SEO-inställningar.

SEO panelen

Canonical

Använd automatisk Canonical-länk

Denna ruta bockar du i om du vill att SiteVision ska skapa automatiska canonical-länkar när det behövs (exempelvis när någon anropar en sida på fel adress, vid struktursidor osv).

  • Inkludera alltid (self-referencing canonical) - skriver ALLTID ut en canonical, rekommenderas av SEO-experter. Denna inställning är från och med version Sitevision 2022.08.1 ibockad som standard.

    Vill du återgå till det gamla beteendet ska du bocka ur denna ruta!

  • Använd fullständig adress (absolut URL) - Om inte denna bockas i används som standard relativ adress (utan protokoll och domän).
  • Bibehåll kända anropsparametrar som kan förändra innehållet markant (parametrar för sök och landningssidor) - Ibland rekommenderar SEO-experter att inte parametrar ska tas med i canonical och då kan du bocka ur denna ruta.

Länkinställningar

Tillåt användning av rel=nofollow på länkar

Här kan du ställa in att det blir möjligt att ställa in rel="no follow" på länkar.

Om du aktiverat denna inställning så visas en extra kryssruta när du skapar en länk:

Förhindra sökmotorerna att följa denna länk (rel = "nofollow").

no follow på länkar

För att aktivera användning av rel=No follow" på länkar så krävs behörigheten "Hantera Webbplatsinställningar".

Robots.txt

Utöka robots.txt med egna regler

Här kan du administrera din egen robots.txt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?