help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Visa

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Visa.

Visa

Rättigheterna under kategorin Visa styr menyn för navigatorn, det vill säga vilka strukturer i redigeringsläget som användaren ska få tillgång till. Rättigheterna innebär inte att användare får skapa objekt. För det krävs rättigheter från kategorin Skapa.

Visa sidor

Med rättigheten Visa sidor får användaren tillgång till sidstrukturen på webbplatsen. Rättigheten visar knappen Bläddra i sidolisten.

Sällananvändare klarar sig ofta utan rättigheten Visa sidor, eftersom det förenklar redigeringsläget.

Visa mallar

Med rättigheten Visa mallar får användaren tillgång till mallstrukturen på webbplatsen. För att se mallstrukturen behöver användaren även ha rättigheten Visa sidor.

Visa dekorationsmallar

Med rättigheten Visa dekorationsmallar får anvädnaren tillgång till dekorationsmallarna. För att se dekorationsmallarna behöver användaren även ha rättigheten Visa sidor.

Visa filarkiv

Med rättigheten Visa filarkiv kan användare se det centrala filarkivet. För att se filarkivet behöver användaren även ha rättigheten Visa sidor.

Visa bildarkiv

Ger användaren möjlighet att se hela bildarkivet. Bildarkivet hittar du via menyn högst upp.

Rättigheter för att lägga till bilder och filer i bild- och filarkiv fungerar på samma sätt som för sidor. Användare med rättigheten Skriv på bild- och/eller filmappen (i bild- respektive filarkivet) kan lägga till bilder och filer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?