help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Skapa

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Skapa.

Skapa

Rättigheterna under kategorin Skapa styr vilken typ av objekt användare får skapa. I den här kategorin finns även rättigheterna för att lägga till layout, länkad layout och responsiva delar.

Skapa sida

Med rättigheten Skapa sida kan användare skapa nya webbsidor i sidstrukturen. Kan med fördel användas ihop med rättigheten Visa sidor.

Skapa gruppsida

Med rättigheten Skapa gruppsida kan användare skapa gruppsidor (grupper) i Social Collaboration. Det går endast att lägga till en gruppsida i en gruppmapp.

För att kunna skapa gruppsidor krävs licens för Social Collaboration.

Läs mer om behörigheter för Social Collaboration.

Skapa webbplats

Med rättigheten Skapa webbplats kan användare skapa nya webbplatser.

Skapa länksida

Med rättigheten Skapa länksida kan användare skapa länksidor i sidstrukturen.

Skapa arkiv

Med rättigheten Skapa arkiv kan användare skapa arkiv i sidstrukturen.

Skapa mapp

Med rättigheten Skapa mapp kan användare skapa mappar med sidor, filer, bilder, mallar och dekorationsmallar. Rättigheten används ihop med rättigheterna i kategorin Visa för att styra vilka strukturer användaren får skapa mappar i.

Skapa gruppmapp

Med rättigheten Skapa gruppmapp kan användare skapa gruppmappar i Social Collaboration för att gruppera gruppsidor.

För att kunna skapa gruppmappar krävs licens för Social Collaboration.

Läs mer om behörigheter för Social Collaboration.

Skapa strukturobjekt

Med rättigheten Skapa strukturobjekt kan användare skapa struktursidor, strukturmappar och struktursidor.

Skapa mall

Med rättigheten Skapa mall kan användare skapa nya mallar i mallstrukturen. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Visa sidmall.

Skapa gruppmall

Med rättigheten Skapa gruppmall kan användare skapa gruppmallar på vilka gruppsidor baseras. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Visa sidmall.

För att kunna skapa gruppmall krävs licens för Social Collaboration.

Läs mer om behörigheter för Social Collaboration.

Skapa dekorationsmall

Med rättigheten Skapa dekorationsmall kan användaren skapa nya dekorationsmallar. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Visa dekorationsmall.

Lägg till layout

Med rättigheten Lägg till layout kan användare lägga till layouter på sidor, i mallar och dekorationsmallar. Rättigheten kombineras med rättigheterna Visa sidor, Visa mallar och Visa dekorationsmallar.

Lägg till länkad layout

Med rättigheten Lägg till länkad layout kan användare visa innehåll genom att länka in det från en layout på en annan sida. Rättigheten kombineras med rättigheterna Visa sidor, Visa mallar och Visa dekorationsmallar. 

Lägg till grid, gridrad och gridspalt

Med rättigheten Lägg till grid, gridrad och gridspalt kan användare lägga till delar för att få full responsiv funktionalitet. För att se inställningarna för responsiv webb under Egenskaper på en modul, layout, grid, gridrad eller spalt behöver användare ha rättigheten Använd responsiv webb.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?