help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Sidinställningar

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Sidinställningar.

Sidinställningar

Rättigheterna under kategorin Sidinställningar styr funktioner för att byta mallar och hantera prenumerationer och statistik.

Byt mall

Med rättigheten Byt mall kan användare byta mall på en sida i redigeringsläget.

Byt mall rekursivt

Med rättigheten Byt mall rekursivt kan användare byta mall på flera sidor samtidigt i redigeringsläget.

Hantera prenumerationer

Med rättigheten Hantera prenumerationer kan användare aktivera och göra inställningar för prenumerationer på sidor.

Hantera statistik

Med rättigheten Hantera statistik kan användare se sidvisningar för en eller flera sidor.

Hantera översättningar

Med rättigheten Hantera översättningar kan användare välja att översätta en sida. De får då alternativet "Översätt sida" under redigeramenyn.

Denna behörighet ihop med "Hantera webbplatsinställningar" möjliggör att användaren också kan välja språk på webbplatsen samt ange loginuppgifter till maskinöversättning.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?