help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till genväg

Klicka på Lägg till genväg för att skapa upp en genväg. en ny vy visas där du får ägga till information om genvägen.

Inställningar för genväg

I dialogen för att skapa genvägen så får du ange ett namn, en beskrivning samt peka ut vilken mall som ska användas vid skapandet av sidan. Du pekar dessutom ut var sidan ska lagras.

Skapa genväg

Redaktionell information

Namn

Namnet på den aktuella genvägen. Det går skapa olika genvägar till olika sidor/arkiv och finns det flera genvägar att välja mellan visas dessa i en dialogruta efter att du klickat på ikonen.

Beskrivning

Förtydligar syftet med genvägen och beskriver för användaren vad funktionen ska användas till.

Mall

Peka ut den mall som ska användas för den aktuella genvägen.

Mål

Peka ut det ställe där sidan/artikeln ska skapas.

Mobilapp

Gör det möjligt för era redaktörer att skapa nyheter direkt från Sitevision intranätsapp. Nyheter skapade genom appen kommer inte gå igenom publiceringsdialogen där länkkontroll och tillgänglighetskontroll görs. Det här sättet att skapa nyheter passar bäst när man behöver komma ut med information snabbt.

För att skapa en sida/artikel måste användaren ha rättigheten "Läs" på mallen som sidan/artiklarna bygger på.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?