help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper, Panelen Strukturkälla

Panelen strukturkälla

På Panelen Strukturkälla kan du ställa in vilken källa som ska hämtas för ett strukturobjekt. Du kan välja mellan en sida, mapp eller länksida.

Strukturkälla

Källa

Välj din strukturkälla genom att markera den sida/länk/mapp som ska vara källa.

Information

Metadatavärden ärvs inte med från originalsidan automatiskt utan tanken är att struktursidan kan ha egna metadatavärden. Om du vill att strukturobjektet ska ärva källans metadatavärden kan du ställa in detta här.

  • Använd källans metadata: Hämtar alla metadatavärden från källsidan. Även metadatafält som i sin tur hämtar värden från systemvärden omfattas med andra ord av detta.
  • Använd information om skapad och ändrad från källan: Hämtar Skapad datum, Skapad av, Senast ändrad datum, Senast ändrad av från källan.
  • Använd information om språk och publicering från källan: Hämtar Publiceringsdatum, Publicerad av, Senast publiceringsdatum, Senast publicerad av och Språk från källan.

3. Klicka OK och publicera. Strukturobjektet har nu skapats. Ikonen nedan visas i navigatorn tillsammans med namnet på struktursidan.

Arv av metadata

Om källsidan ärver ett metadatavärde kommer även struktursidan ha ett arv. Men vid arv av metadata kommer inte metadatavärdet ärvas från källsidan utan från den ovanförliggande sidan, alltså utifrån struktursidans placering.

Under en strukturmapp eller struktursida kan du bara lägga andra strukturmappar/-länkar/-sidor.

Panelen Strukturkälla hittar du på objekten:

  • Egenskaper på strukturlänk
  • Egenskaper på struktursida
  • Egenskaper på strukturmapp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?