help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Åtgärda ett flöde

När en redaktör vid publicering har valt att starta ett publiceringsflöde så går ett meddelande till den som ska justera eller granska nästa steg. Beroende på inställningar så får personen ett mail med en länk till sidan.

Mail från flödet

Avsändaradressen hämtas från webbplatsen, men reply-to blir den som bör kontaktas.

Om du som ska justera ett flöde går till sidan så kan du se att webbsidan är i ett flöde genom statusinformationen högst upp. Du har också rätt att stoppa publiceringsflödet.

Statusinformation och åtgärda ikon

Ikonen åtgärda

Till vänster i sidolisten finns nu ytterligare en ikon - Åtgärda.

Här kan vem som helst som har behörigheten "Övervaka publiceringsflöden" gå in och åtgärda steget (godkänna eller avslå publiceringen). Dock bör den som har behörighet att åtgärda tänka på att den “förbipasserar" den eller de justerare och granskare som är satta som ägare på varje specifikt steg .

Klicka på ikonen så visas en ny vy:

Publiceringsflöde

<Namn på flöde>

Här visas namnet på publiceringsflödet, en översiktsbild över flödet samt en kommentar från den person somstartade flödet.

Åtgärda
Godkänn

Kommentar

Den som ska justera eller granska skriver en kommentar här och därefter väljer den en av knapparna längst ner - Godkänn eller Avslå.

Historik

I historik visas avslutade tidigare publiceringsflöden. Klicka på pilen för att se ytterligare information om flödet i loggen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?