help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till arbetsflöde - Fliken Behörighet

Roller

Här kan du ställa in vilka roller som ska ha tillgång till flödet.

Behörigheter

Kan användas av alla roller

Väljer du detta alternativ så kan vem som helst använda detta publiceringsflöde (om det aktiveras på webbsidorna) .

Kan endast användas av följande roller

Väljer du detta alternativ visas en lista med alla de roller som finns på webbplatsen. Välj den roll eller de roller du önskar ska få tillgång till flödet.

Som standard kan publiceringsflöden användas av alla (de måste dock väljas under Inställningar) men det går att begränsa dem på roller. I detta exempel är det endast rollerna Administatör och Redaktör som har tillgång till publiceringsflödet.

Begränsa behörigheten

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera publiceringsflöden".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?