help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inställningar på de olika stegen

Stegen innehåller olika inställningar. Exempelvis Start har bara tre inställningar medan E-postvalidering innehåller fem inställningar. Inställningarna på flera av stegena är likadana men med olika standardtexter.

Redaktionell information

Här namnger du det aktuella steget och om så önskas ges även en beskrivning.

Redaktionell information

Redaktionell information på startsteget

Namn

Här namnger du steget.

Beskrivning

Här fyller du i en beskrivning av steget. Beskrivningen går som meddelande till ägare av ett steg då det är dags att åtgärda något.

Åtgärder

Åtgärder

Åtgärd vid avslag

Här anges vilken åtgärd som ska vidtas vid avslag. De möjliga alternativen är:

  • Avbryt - Avbryter hela arbetsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.
  • Fortsätt - Fortsätt i arbetsflödet trots avslag.
  • Starta om - Börja om från början i arbetsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.

Det finns även möjlighet att ställa in maximala tiden för ett specifikt steg och önskad åtgärd om tidsgränsen överskrids.

Max åtgärdstid (timmar)

Den maximala tiden för ett steg anges i timmar, om tiden sätts till 0 kommer arbetsflödet alltid vänta på att det aktuella steget godkänns/avslås av ägaren eller någon som har behörighet att göra det.

Åtgärd vid timeout

Om en maximal åtgärdstid är inställd måste även åtgärd för när tidsgränsen passeras anges. De möjliga alternativen är:

  • Avbryt
  • Fortsätt
  • Starta om

Standardinställningen är Starta om.

Notifieringar

Notifieringar

Mottagare

Här lägger du till mottagare som ska notifieras när en ny användare skapas. Klicka på länken Lägg till mottagare så kan du välja en användare från katalogtjänsten, att fylla i en egen e-postadress eller välja ett värde från metadata.

Ämne

Under Ämne fyller du i vad som ska vara Ämne på mailet.

Meddelande

Här fyller du i ett meddelande till den person som håller på att reggidtrera en användare.

Övrigt

Övrigt

Obligatorisk kommentar

Om denna är ikryssad så krävs det att alla i arbetsflödet anger kommentarer när de utför en aktivitet. Denna är som standard ikryssad.

Under Granska steget finns det lite fler inställningar under Övrigt:

Kräv unik ägare

Kräver en unik ägare som granskare.

Interaktiv

Rutan är ibockad som standard. Det betyder att en ägare måste utföra aktuellt steg. Om granskningssteget inte ska vara interaktivt, det vill säga att det aktuella steget ska köras utan att någon användare behöver göra något bockar du ur rutan.

Skicka ägarnotifieringar via e-post

Denna ruta är som standard ibockad. Om det inte ska skickas e-post till ägare av ett steg då denne har något att utföra ska inte rutan vara ikryssad.

Övrigt på Granska steget

Meddelande

Under Meddelande bestämmer du hur mailet med registreringsuppgifter till användaren ska se ut.

Meddelanden

Avsändare

Här anger du en e-postadress som står som avsändare på mailen som skickas i användarregistreringen.

Ämne

Här anger du det som ska vara ämne (subject) på mailet. Standardinställningen beror på vilket steg som är markerat.

Meddelande

Här fyller du i det meddelande som ska stå i mailet. Standardinställningen beror på vilket steg som är markerat.

Det finns ytterligare en inställning på Meddelande när du står på Skapa användare:

Inställning som också finns på skapa användare

Länk till annan sida än inloggningssidan

Här pekar du ut den sida där registreringsuppgifterna krävs för att logga in. Om du inte pekar ut någon sida går den till inloggningssidan som är uppsatt på webbplatsen.

Ägare

Här lägger du till de användare eller den grupp som är ägare till publiceringsflödet. Det är de personer eller grupper som ska utföra något på det specifika steget. Klicka på länken Lägg till mottagare.

Ägare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?