help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Avancerat

Under Avancerat kan du ändra utseendet på det mesta i Personsök om du kan hantera skriptspråk.

Skärmdump på fliken Avancerat

Gör du fel eller ångrar dig kan du alltid gå tillbaks till standardmallen genom att klicka på Återställ till standard. 

Mallar

Du kan bara använda de attribut som finns i schemahanteraren i SiteVision. Attributen skiljer sig mellan olika kataloger. Följande attribut följer schemat för InetOrgPerson som de flesta kataloger stödjer (eDirectory, OpenLDAP etc).

  • cn (användarnamn)
  • mail (e-postadress)
  • givenName (förnamn)
  • sn (efternamn)
  • title (titel)
  • description (beskrivning)
  • telephonenumber (telefon)
  • ou (enhet)

Sök

Här kan du ändra vad du ska kunna söka på i sökfältet. Som standard kan du söka på Förnamn, Efternamn och Enhet:

Skärmdump på Sökmall

Lista

Här kan du ändra hur listan med sökresulten ska se ut.
Som standard visas Förnamn, Efternamn, Enhet, Telefon och E-postadress.

Skärmdump på listmall exempel

Har du ställt in sortering på attribut på katalogtjänsten så sorterar personkatalogen utifrån det attributet. För att ändra sortering kan du klicka på rubriken. 

Fel lista

Om du inte får någon träff får du upp ett felmeddelande som går att ändra här. Standardmeddelandet är "Din sökning gav inga träffar".

Detalj

I listan över sökresultaten kan du klicka på ett namn för att få mer detaljerad information. I detaljmallen kan du ändra hur den detaljerade informationen visas.

Som standard visas Förnamn, Efternamn, Telefon, E-postadress och Titel.

Skärmdump på detaljmall

Redigering

Om du vill kunna ändra på attribut i katalogtjänsten ställer du in det här. Som standard kan du ändra på Förnamn, Efternamn, Enhet, Telefon, E-postadress och Titel.

Skärmdump på redigeringsmall exempel

För att få se länken Ändra krävs det att användaren har rättighet att ändra i katalogtjänsten. Har du inte rätt att ändra i katalogen ser du heller ingen ändra-länk.  

Fel redigering

Om du inte har rättigheter att redigera får du upp ett felmeddelande som går att ändra här.

Misslyckades att spara ändringar. Vänligen verifiera skrivrättigheter till katalogtjänsten.

Uppdaterad

När du har gjort en ändring, visas en bekräftelse att du ändrat personens uppgifter. Detta meddelande går att förändra i denna mall.

Standardmeddelandet är: "<Personens namn> har blivit uppdaterad"

Utskriftsmall

Ovanför listvyn kan du välja en utskriftsversion av personsökningen. En utskriftsikon visas. Hur utskriftsversionen ska se ut kan du påverka i denna mall.

Klickar du på skrivarikonen (högst upp) öppnas ett nytt fönster med en utskriftsvänlig vy:

Utskriftsversion av personkatalogen

Övrigt

Använd sida med användarprofilmodul för att visa detaljer

Om du istället för att visa den vanliga detaljmallen vill välja att visa detaljerna för en användare med modulen Användarprofil så pekar du ut en webbsida som innehåller modulen Användarprofil

Denna kryssruta "Använd användarprofil för att visa detaljer" är licensstyrd och kräver licens för modulen Användarprofil.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?