help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inställningar Tilllägg

Kategori

Här ser du vilken kategori som är vald samt att du kan ändra den:

inställningar marketplace

Inställningar

Om du har laddat hem en app från Sitevision Marketplace finns det ytterligare en inställning:

Uppdatera automatiskt - Alla appar från Sitevision Marketplace uppdateras automatiskt. Detta för att säkerställa att du alltid har den senaste versionen. Det finns dock en inställning på tilläggen för att slå av automatisk uppdatering. Vi rekommenderar dock att du inte slår av detta! Det kan innebära problem så rör inte denna kryssruta om du inte har extraordinära skäl att göra detta.

Om du har slagit av den automatiska uppdateringn så visas en knapp med texten "Uppdatera" istället för "Installera" i Sitevision Marketplace. Du kan då uppdatera den manuellt men måste då även aktivera den senaste versionen av tillägget manuellt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?