help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - generelt

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Generelt.

Generelt

Rettighetene under kategorien Generelt styrer den generelle funksjonaliteten. Du kan for eksempel angi om en bruker har tilgang til redigeringsmodus, skriving, sletting og publisering.

Generellt sv6

Lese

Leserettigheten gir brukeren mulighet til å lese publiserte sider og filer. Brukeren har ikke tilgang til redigeringsmodus, men kan bare se sider og filer i visningsmodus.

Se Gjennom

Med rettigheten Se gjennom kan brukeren gjennomgå publiseringstrinn i visningsmodus, selv om vedkommende bare har leserettigheter.

Skrive

Rettigheten Skriv gir brukeren tilgang til redigeringsmodus. Rettigheten brukes sammen med tilleggsrettigheter for moduler og funksjoner, og sammen gir rettigheten brukeren mulighet til å endre alt på nettstedet, i fil- og bildearkiv. Med rettigheten Skriv i bilde-/filarkiv kan brukeren legge til bilder og filer.

Flytte

Med rettigheten Flytt kan brukeren flytte sider i nettstedets struktur. Brukeren kan fortsatt sortere i sidestrukturen.

Slette

Med rettigheten Slett kan brukeren slette ulike typer objekter, for eksempel sider/lenker/mapper/filer og bilder.

Alle brukere med skrivetillatelse har rett til å slette moduler på nettsider.

Publiser

Med publiseringsrettigheten kan brukeren publisere sider og dermed gjøre dem tilgjengelige i visningsmodus.

Publiser umiddelbart

Med rettigheten Publiser umiddelbart kan brukeren publisere sider umiddelbart ved å hoppe over publiseringstrinn som arbeidsflyt, metadata, planlegging og lenkekontroll.

Alt. 1: Publiser umiddelbart ved å høyreklikke på en side. Velg Publiser umiddelbart.
Alt. 2: Hold nede SHIFT-tasten mens du klikker på publiseringsikonet.

Publiser med undersider

Med rettigheten Publiser med undersider kan avsenderen publisere en side og dens undersider samtidig. Denne rettigheten fungerer bare sammen med rettighetene Publiser og Publiser umiddelbart.

Publiser med ødelagte lenker:

Med rettigheten Publiser med brutte lenker kan brukeren publisere en side selv om lenkekontrollen har funnet lenkefeil på siden. Les mer om funksjonen for lenkekontroll.

Publiser med e-plikt

Med rettigheten Publiser med e-plikt kan brukeren velge å krysse av i en boks hvis siden skal sendes med i e-plikt-leveransen når den publiseres. Les mer om e-plikt.

Rekursiv lenkekontroll

Med rettigheten Rekursiv lenkekontroll kan brukeren utføre lenkekontroll ved rekursiv publisering.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?