help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - Opprett

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Opprett.

Opprett

Rettighetene i kategorien Opprett styrer hvilke typer objekter brukerne kan opprette. Denne kategorien omfatter også rettighetene til å legge til layout, lenket layout og responsive elementer.

Opprett side

Rettigheten Opprett side gjør det mulig å opprette nye nettsider i sidestrukturen. Kan med fordel brukes sammen med rettigheten Vis sider.

Opprett gruppeside

Med rettigheten Opprett gruppeside kan brukere opprette gruppesider (grupper) i Social Collaboration. Det er bare mulig å legge til en gruppeside i en gruppemappe.

For å opprette gruppesider kreves det en lisens for Social Collaboration.

Les mer om tillatelser for Social Collaboration.

Opprett nettsted

Med rettigheten Opprett nettsted kan du opprette nye nettsteder.

Opprett lenkeside

Med rettigheten Opprett lenkeside kan du opprette lenkesider i sidestrukturen.

Opprett arkiv

Med rettigheten Opprett arkiv kan du opprette arkiver i sidestrukturen.

Opprett mappe

Med rettigheten Opprett mappe kan du opprette mapper med sider, filer, bilder, maler og dekorasjonsmaler. Rettigheten brukes sammen med rettighetene i kategorien Vis for å styre hvilke strukturer brukeren kan opprette mapper i.

Opprett gruppemappe

Med rettigheten Opprett grupp emappe kan brukere opprette gruppemapper i Social Collaboration for å gruppere gruppesider.

Oppretting av gruppemapper krever lisens for Social Collaboration.

Les mer om tillatelser for Social Collaboration.

Opprette strukturobjekter

Med rettigheten Opprett strukturobjekter kan du opprette struktursider, strukturmapper og struktursider.

Opprett mal

Med rettigheten Opprett mal kan du opprette nye maler i malstrukturen. Rettigheten må kombineres med rettigheten Vis sidemal.

Opprett gruppemal

Med rettigheten Opprett gruppemal kan brukerne opprette gruppemaler som gruppesidene er basert på. Denne rettigheten må kombineres med rettigheten Vis sidemal.

For å opprette gruppemaler kreves det en lisens for Social Collaboration.

Les mer om tillatelser for Social Collaboration.

Opprette dekorasjonsmal

Med rettigheten Opprett dekorasjonsmal kan brukeren opprette nye dekorasjonsmaler. Rettigheten må kombineres med rettigheten Vis dekorasjonsmal.

Legg til layout

Med rettigheten Legg til layout kan brukeren legge til layout på sider, maler og dekorasjonsmaler. Rettigheten kombineres med rettighetene Vis sider, Vis maler og Vis dekorasjonsmaler.

Legg til lenket layout

Med rettigheten Legg til lenket layout kan brukere vise innhold ved å lenke det fra en layout på en annen side. Rettigheten kombineres med rettighetene Vis sider, Vis maler og Vis dekorasjonsmaler.

Legg til rutenett, rutenettrad og rutenettkolonne

Med rettigheten Legg til rutenett , rutenettrad og r utenettkolonne kan brukerne legge til elementer for å få full responsiv funksjonalitet. For å se innstillingene for responsiv web under Egenskaper for en modul, layout, grid, gridrad eller kolonne, må brukeren ha rettigheten Bruk responsiv web.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?