help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - Sikkerhet

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Sikkerhet.

Sikkerhet

Rettighetene under kategorien Sikkerhet regulerer administrasjon av brukere, rettigheter og autorisasjoner, og om siden eller nettstedet skal være offentlig eller ikke.

Säkerhet

Håndter brukere

Rettigheten Håndter brukere gir tilgang til panelet Brukere i nettstedets innstillinger. Der kan brukeren administrere brukere og grupper i katalogtjenesten. De kan opprette nye og slette brukere.

Håndter arv av tilganger

Med rettigheten Håndter arv av tilganger kan brukeren bryte arven av tilganger i strukturen i redigeringsmodus. Avhengig av hvilken struktur rettigheten gjelder for, må den suppleres med Vis sider, Vis mal, Vis dekorasjonsmal, Vis bildearkiv og Vis filarkiv .

Håndter tilganger

Med rettigheten Håndter tilganger kan brukerne endre tilganger for eksisterende brukere og tildele nye tilganger. I kombinasjon med rettigheten håndter roller kan brukerne opprette og endre roller.

Du kan ikke tildele brukeren du logger inn med høyere rettigheter enn du allerede har. Høyere rettigheter betyr at rollen ligger høyere i rollelisten.

Håndter katalogtjenesteinstillinger

Med rettigheten Administrer katalogtjenesteinstillinger kan brukerne gjøre innstillinger for katalogtjenesten på nettstedet. Denne rettigheten krever også rettigheten Håndter innstillinger for nettstedet .

Håndter offentlig tilgang

Med rettigheten Håndter offentlig tilgang kan brukeren angi om siden skal være offentlig eller ikke-offentlig. Hvis en side er offentlig, kreves det ingen innlogging for å få tilgang til siden.

Håndter roller

Med rettigheten Håndter roller kan brukerne opprette nye roller og endre eksisterende roller. Denne rettigheten må kombineres med rettigheten Håndter tillatelser .

Endre passord:

Med rettigheten Endre passord kan brukere endre passordene til andre brukere. Denne rettigheten krever at du har rettigheten Håndter innstillinger for nettstedet og at det er krysset av for Tillat endring av katalogtjenestedata under Innstillinger for katalogtjeneste.

Bare systembrukeren kan endre passordet uten å oppgi det gamle passordet.

Håndter VFS

Med rettigheten Håndter VFS kan du legge til koblingstypen VFS slik at du kan koble til en filstruktur som ikke finnes i SiteVision. Det kreves også en lisens for denne funksjonaliteten.

Vis data stores

Med rettigheten Vis data stores kan du vise datakilder via rullefeltet i sidepanelet.

Manage service users

Med rettigheten Manage service users kan du opprette tjenestebrukere på nettstedet og deretter angi/velge tjenestebrukeren på en utvidelse.

Manage download protection of files

Med rettigheten Manage download protection of files har du rett til å se det nye panelet under Egenskaper på en mappe i filarkivet.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?