help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - utseende

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Utseende.

Utseende

Rettighetene i kategorien Utseende styrer hvilke utseendeendringer brukerne kan gjøre i blant annet bilde-, tekst- og tabellmodulene. Kategorien inneholder også flere rettigheter som er globale og påvirker utseendet på hele nettstedet. Disse rettighetene er avhengig av rettigheten Administrer innstillinger for nettstedet.

Bruke responsiv web

Rettigheten Bruk responsiv web gir brukerne mulighet til å gjøre innstillinger for responsiv web under Egenskaper for modul, layout, rutenett, rutenettrad og/eller kolonne. Denne rettigheten kan kombineres med rettighetene Legg til rutenett, rutenettrad og rutenettkolonne og Håndter respon siv web.

Bruke utvidet bilderedigering

Rettigheten Bruk utvidet bilderedigering gjør det mulig å velge filtre og fargelegge bilder i bildemodulen. Kan kombineres med rettigheten for bildemodulen.

Håndter sidelayout

Med rettigheten Håndter sidelayout kan brukeren foreta innstillinger for utseende ved å høyreklikke på en layout eller modul. Rettigheten gir også brukeren mulighet til å flytte innhold, endre koblede layouter og endre sidebakgrunnen.

I kombinasjon med rettigheten Håndter visninger kan brukerne tillate og opprette visninger på et rutenett, en rutenettrad, en kolonne og en layout.

I kombinasjon med Håndter dekorasjoner kan brukeren lagre dekorasjoner.

Håndter farger

Med rettigheten Håndter farger kan brukerne opprette nye farger og endre farger på nettstedet. Rettigheten må kombineres med rettigheten Håndter innstillinger for nettstedet.

Håndter formatmaler

Med rettigheten Håndter formatmaler kan brukerne opprette nye formatmaler og endre formatmaler på nettstedet. Denne rettigheten må kombineres med rettigheten Håndter nettstedinstillinger på nettstedet.

Håndter dekorasjoner

Med rettigheten Håndter dekorasjoner kan du lagre dekorasjoner (innstillinger for utseende). Denne rettigheten må kombineres med rettigheten Håndter sidelayout .

I kombinasjon med rettighetene Håndter nettstedsinnstillinger og Håndter sidelayout kan brukerne endre og opprette dekorasjoner og CSS-regler via Nettstedsinnstillinger. Sammen med rettighetene Vis dekorasjonsmal og Opprett dekorasjonsmal kan brukerne opprette maler som er spesifikke for dekorasjoner.

Håndter responsiv web

Med rettigheten Håndter responsiv web kan brukerne aktivere responsiv web på nettstedet og legge til og administrere brytningspunkter. Må kombineres med rettigheten Håndter nettstedinnstillinger og kan også kombineres med rettighetene Legg til rutenett, rutenettrad og rutenettkolonne og Bruk responsiv web.

Håndter tabell

Med rettigheten Håndter tabell kan brukerne opprette tabeller uten en forhåndsdefinert tabelltype.


Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?