help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - administrasjon

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Administrasjon.

Administrasjon

Rettighetene under kategorien Administrasjon styrer både overordnede rettigheter som eksport/import og lisenshåndtering, men også muligheten til å låse opp side- og publikasjonslåser. I denne kategorien finner du også rettighetene til å administrere elementer og utvidelser, administrere AB-tester og HTML-eksport samt utviklerfunksjoner.

Administration 9.1

Bruke eksport og import

Med rettigheten Bruk eksport og import kan brukere eksportere nettsteder. Import av nettsteder krever innlogging som systembruker. Rettigheten Bruk eksport og import omfatter også muligheten til å eksportere og importere grener av et eksisterende nettsted.

Du får tilgang til SVA-filene som er generert av en eksport ved å logge inn med systembrukeren. SVA-filene finner du i mappen /data/archive.

Lås opp sidelåser

Med rettigheten Lås opp sidelås kan brukere låse opp andre brukeres sidelås for å begynne å redigere siden selv.

Opplåsing av publiseringslåser

Med rettigheten Lås opp publiseringslås kan brukere låse opp tidsbestemt publisering av sider.

Håndter metadatafelter

Med rettigheten Håndter metadatafelt kan brukerne opprette, endre og slette metadata. Sammen med rettigheten til å håndtere nettstedinnstillinger kan brukere opprette metadatafelt. For å aktivere metadatafeltet i en mal kreves rettigheten Vis maler.

Håndter visninger

Med rettigheten Håndter visninger kan brukerne administrere eksisterende visninger. Kombineres med rettigheten Administrer sidelayout for at brukerne skal kunne autorisere og opprette nye visninger.

Du kan tillate og opprette visninger på layouter, rutenettrader og rutenettkolonner. For å legge til en layout må du ha rettigheten Legg til layout . For å legge til en rutenettrad eller rutenettkolonne kreves rettigheten Legg til rutenett , rutenettrad og rutenettkolonne .

Håndter innstillinger for nettstedet

Retten til å håndtere nettsted ets innstillinger gir brukerne tilgang til nettstedets innstillinger og dermed globale innstillinger for nettstedet.

For å få tilgang til panelene Farger, Formatmaler, Dekorasjoner, Roller, Arbeidsflyten, Responsivt Nett og Vizzit trenger brukerne ekstra rettigheter for hvert panel.

Håndter serveregenskaper

For å få tilgang til serveregenskaper må du for øyeblikket logge på som systembruker.

Håndter funksjoner for utviklere

Med rettigheten Håndter funksjoner for utviklere kan brukerne redigere CSS- og JavaScript-filer i filarkivet, gjøre innstillinger for mindre skjermer i bildemodulen, få tilgang til loggutskrifter for nettstedet og opprette elementer. Denne rettigheten kombineres med rettigheten Vis filarkiv for redigering av CSS- og JavaScript-filer.

For CSS- og JavaScript-utvidelser på en mal kreves også rettigheten Vis maler.

Håndter publiseringsflyt

Med rettigheten Administrer publiseringsflyt kan brukerne velge publiseringsflyt for en side basert på arbeidsflytene som er lagt til under Nettstedsinnstillinger. Kan kombineres med rettigheten

Rettigheten Overvåk publiseringsflyt:

Med rettigheten Overvåk publiseringsflyter kan brukerne håndtere publiseringsflyter.

Håndter AB-tester

Med rettigheten Administrer AB-tester kan brukerne

  • Se A/B-testkategorien under sideegenskaper
  • Se A/B-test-ikonet i verktøylinjen på visningssiden.
  • Se knappen Stopp A /B-test i den blå listen for pågående A/B-tester.
  • Se avmerkingsboksen for å starte en A/B-test ved publisering
  • Se snarveiknappen nederst til høyre på nettet for å se ulike testtilfeller.

Håndter elementer

Med Håndter elementer kan brukerne utvikle elementer som de deretter distribuerer til kunder/produksjon.

Håndter tillegg

Med Håndter tillegg kan du importere utvidelser.

Håndter etiketter

Med rettigheten håndter etiketter kan brukerne administrere etiketter.

Håndter SiteVision Marketplace

Med rettigheten Håndter SiteVision Marketplace får brukerne tilgang til Marketplace når de er logget inn i SiteVision. Rettigheten gir tilgang til kjøps-/nedlastningsknappene .

Alle ser Marketplace-ikonet og informasjonen på dette nettstedet, men med teksten "For å legge til denne modulen må du logge på SiteVision."

Use themes

Med retten til å bruke temaer kan brukerne:

  • Angi/fjerne tema på mal/side og layout

Manage Themes

Med retten til å administrere temaer kan brukerne:

  • Se Envision-panelet under innstillinger for nettstedet.
  • Opprette/endre/slette temaer

Manage Sitevision Cloud web analytics

Med retten til å administrere Sitevision Cloud web analytics kan brukerne:

  • Gjøre innstillinger for Sitevision Cloud web analytics under Web analytics-panelet under innstillinger for nettstedet.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?