help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - Søk

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Søk.

Søk

Rettighetene under kategorien Søk styrer innstillingene for søkefunksjonen i SiteVision.

Endre søkeprioritet

Med rettigheten Endre søke prioritet kan brukerne øke eller redusere prioriteten til en side i søkeresultatene. Rettigheten kombineres med rettighetene Vis side, Vis filarkiv og/eller Vis bildearkiv .

Håndter eksterne søkemotorer

Med rettigheten Håndter eksterne søkemotorer kan du gjøre innstillinger for Sitemaps.

Håndter egne søkeindekser

Med rettigheten Håndter egne søkeindekser kan du gjøre innstillinger i eksisterende egendefinerte søkeindekser. Kan kombineres med rettigheten Opprett egne søkeindekser.

Opprett din egen søkeindeks

Med rettigheten Opprett egen søkeindeks kan du opprette og/eller slette egendefinerte søkeindekser. Kan kombineres med rettigheten Håndter egne søkeindekser.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?