help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Generellt

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Generellt.

Generellt

Rättigheterna under kategorin Generellt styr övergripande funktioner. Här ställer du till exempel in om en användare ska få komma åt redigeringsläget, skriva, ta bort och publicera.

Generellt sv6

Läsa

Med rättigheten Läsa kan användaren läsa publicerade sidor och filer. Användaren får inte tillgång till redigeringsläget utan kan endast se sidor och filer i visningsläget.

Granska

Med rättigheten Granska kan användaren granska publiceringssteg i visningsläget, trots att hen endast har läsrättigheter.

Skriva

Med rättigheten Skriva får användaren åtkomst till redigeringsläget. Rättigheten används ihop med ytterligare rättigheter för moduler och funktioner. och tillsammans ger rättigheten användaren att ändra allt på webbplatsen, i fil- och bildariv. Rättigheten Skriv i bild-/ filarkiv gör att användaren kan lägga till bilder och filer.

Flytta

Med rättigheten Flytta får användaren flytta sidor i webbplatsstrukturen. Användaren kan fortfarande sortera i webbplatsstrukturen.

Ta bort

Med rättigheten Ta bort kan användaren ta bort olika typer av objekt, till exempel sidor/länkar/mappar/filer och bilder.

Alla användare med rättigheten Skriv har rätt att ta bort moduler på webbsidor.

Publicera

Med rättigheten Publicera kan användaren publicera sidor och på så sätt göra dem tillgängliga i visningsläget.

Publicera direkt

Med rättigheten Publicera direkt kan användaren publicera sidor omgående genom att hoppa över publiceringssteg med bland annat arbetsflöde, metadata, schemaläggning och länkkontroll.

Alt. 1: Publicera direkt genom att högerklicka på en sida. Välj Publicera direkt.
Alt. 2: Håll nere SHIFT-tangenten och klicka samtidigt på publiceraikonen.

Publicera med underliggande sidor

Med rättigheten Publicera med underliggande sidor kan avändaren publicera en sida och dess undersidor på samma gång. Rättigheten fungerar endast ihop med rättigheterna Publicera och Publicera direkt.

Publicera med trasiga länkar:

Med rättigheten Publicera med trasiga länkar kan användaren publicera en sida trots att länkkontrollen hittat länkfel på sidan. Läs mer om funktionen för länkkontroll.

Publicera för e-plikt

Med rättigheten Publicera med e-plikt kan användaren välja att kryssa i en ruta om sidan ska skickas med i e-pliktleveransen vid publicering. Läs mer om e-plikt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?