help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rettigheter - Sideinnstillinger

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter. Her kan du lese om de ulike rettighetene under kategorien Sideinnstillinger.

Sideinnstillinger

Rettighetene under kategorien Sideinnstillinger styrer funksjoner for å endre maler og administrere abonnementer og statistikk.

Bytt mal

Med rettigheten Bytt mal kan brukerne endre malen for en side i redigeringsmodus.

Bytt mal rekursivt

Med rettigheten Bytt mal rekursivt kan du bytte mal på flere sider samtidig i redigeringsmodus.

Håndter abonnementer

Med rettigheten Håndter abonnementer kan du aktivere og konfigurere abonnementer på sider.

Administrere statistikk

Med rettigheten Håndter statistikk kan du se sidevisninger for én eller flere sider.

Håndter oversettelser

Med Håndter oversettelser kan brukerne velge å oversette en side. De får da muligheten til å velge "Oversett side" under redigeringsmenyen.

Denne rettigheten, sammen med "Hånder nettstedinstillinger", gir brukeren også mulighet til å velge språk for nettstedet og legge inn påloggingsinformasjon for maskinoversettelse.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?